Česky English Deutsch

Novinky

Základ daně z nemovitých věcí

Léta přesvědčovala finanční správa  poplatníky, že při výpočtu daně z nabytí nemovitých věcí je nutné vycházet z ceny včetně DPH.Nyní Nejvyšší správní soud (NSS)...

Novela daňových předpisů 1.7.2017

Od 1. 7. 2017 nabyla účinnosti rozsáhlá novela daňových předpisů, tzv. daňový balíček, která vyšla ve Sbírce zákonů dne 16. 6. 2017 pod číslem 170/2017 Sb.V oblasti daně z...

Malé vítězství v boji o „strukturu a tvar“ kontrolního hlášení

Ústavní soudu svým nálezem sp. zn. Pl. ÚS 32/15 zrušil dvě ustanovení zákona o DPH upravující kontrolní hlášení: K 31.12.2017 se ruší ustanovení § 101d odst. 1, který ukládá...

Malé vítězství v boji o „strukturu a tvar“ kontrolního hlášení

Ústavní soudu svým nálezem sp. zn. Pl. ÚS 32/15 zrušil dvě ustanovení zákona o DPH upravující kontrolní hlášení: 
K 31.12.2017 se ruší ustanovení § 101d odst. 1, který ukládá plátci povinnost uvést v kontrolním hlášení „předepsané údaje potřebné pro správu daně“. 
Údaje vyžadované formulářem kontrolního hlášení nejsou stanoveny zákonem, finanční správa si je stanovila sama. Od r. 2018 tedy bude muset být obsah vyžadovaných údajů kontrolního hlášení stanoven zákonem. Věcnou změnu to asi nepřinese, finanční správa však zcela po právu utrpěla zásadní prohru v celkovém boji o „strukturu a tvar“ elektronických formulářů daňových přiznání, která vydává bez opory obecně závazných právních předpisů.
K 15.2.2017 se ruší ustanovení § 101g odst. 5, podle kterého může být výzva k podání kontrolního hlášení posílaná e-mailem považována za doručenou okamžikem odeslání správcem daně. Byť je to také příznivá změna, tak našich klientů se to věříme netýká, neboť na zrůdnost této zákonné úpravy doručování e-mailem jsme upozorňovali již od počátku a zásadně jsme doporučovali uvádět datovou schránku.