Česky English Deutsch

Novinky

Základ daně z nemovitých věcí

Léta přesvědčovala finanční správa  poplatníky, že při výpočtu daně z nabytí nemovitých věcí je nutné vycházet z ceny včetně DPH.Nyní Nejvyšší správní soud (NSS)...

Novela daňových předpisů 1.7.2017

Od 1. 7. 2017 nabyla účinnosti rozsáhlá novela daňových předpisů, tzv. daňový balíček, která vyšla ve Sbírce zákonů dne 16. 6. 2017 pod číslem 170/2017 Sb.V oblasti daně z...

Malé vítězství v boji o „strukturu a tvar“ kontrolního hlášení

Ústavní soudu svým nálezem sp. zn. Pl. ÚS 32/15 zrušil dvě ustanovení zákona o DPH upravující kontrolní hlášení: K 31.12.2017 se ruší ustanovení § 101d odst. 1, který ukládá...

Novela daňových předpisů 1.7.2017

Od 1. 7. 2017 nabyla účinnosti rozsáhlá novela daňových předpisů, tzv. daňový balíček, která vyšla ve Sbírce zákonů dne 16. 6. 2017 pod číslem 170/2017 Sb.
V oblasti daně z příjmů bylo přijato 204 bodů změn a velmi složitá přechodná ustanovení. Některé změny se vztahují na celý rok 2017, jiné jsou aplikovatelné od 1. 7. 2017 a další až od r. 2018.
Rovněž v oblasti DPH je přijatá novela velmi rozsáhlá, obsahuje 134 bodů změn. Všechny změny v DPH jsou účinné od 1. 7. 2017.
Součástí změn v daňovém balíčku jsou změny dalších 5 zákonů.
Pro bližší informace nás prosím kontaktujte.