Česky English Deutsch

Novinky

Základ daně z nemovitých věcí

Léta přesvědčovala finanční správa  poplatníky, že při výpočtu daně z nabytí nemovitých věcí je nutné vycházet z ceny včetně DPH.Nyní Nejvyšší správní soud (NSS)...

Novela daňových předpisů 1.7.2017

Od 1. 7. 2017 nabyla účinnosti rozsáhlá novela daňových předpisů, tzv. daňový balíček, která vyšla ve Sbírce zákonů dne 16. 6. 2017 pod číslem 170/2017 Sb.V oblasti daně z...

Malé vítězství v boji o „strukturu a tvar“ kontrolního hlášení

Ústavní soudu svým nálezem sp. zn. Pl. ÚS 32/15 zrušil dvě ustanovení zákona o DPH upravující kontrolní hlášení: K 31.12.2017 se ruší ustanovení § 101d odst. 1, který ukládá...

Naše služby

Nabízíme komplexní služby a řešení v oblasti daňového práva, ekonomického a účetního poradenství, účetnictví a elektronického zpracování dokumentů.

Daňové poradenství

Chcete založit firmu a převést své podnikání na tuto společnost? Chystáte se sjednat důležitý obchodní kontrakt s daňovými aspekty? Budete investovat či naopak prodávat majetek? Plánujete přechod na vykazování v hospodářském roce? Nabízíme konzultace před důležitými kroky v životě Vaší firmy, které plánujete. Přijďte se včas poradit! Daně lze optimalizovat, aniž vybočíte z rámce zákona.

Průběžné daňové poradenství

Zpracujeme pro Vás daňové přiznání k

 • dani z příjmů právnických a fyzických osob
 • dani z přidané hodnoty včetně čtvrtletního hlášení
 • dani silniční
 • dani z nemovitostí
 • dani z převodu nemovitostí
 • dani dědické a darovací

Zřídíme Vám daňovou informační schránku u správce daně, kde je mimo jiné možné průběžně sledovat a kontrolovat Váš daňový účet.

Účetní poradenství, účetnictví

 • Vedení finančního a mzdového účetnictví
 • Dohled nad účetnictvím, které si sami vedete
 • Účetní závěrka a příprava pro zpracování daňového přiznání
 • Prověrka účetnictví a účetní závěrky
 • Metodika účetnictví
 • Zavádění účetních systémů a aplikace vnitropodnikových směrnic pro účetnictví

IAS/IFRS, HBII, US GAAP

 • Reporting mateřským společnostem v zahraniční podle IAS/IFRS
 • Transformace české účetní závěrky na IAS/IFRS
 • Příprava dat pro konsolidované účetní závěrky

Nabízíme jak vedení finančního a mzdového účetnictví, tak kontrolu a dohled nad Vámi vedeným účetnictvím. Rozsáhlé zkušenosti máme i se zpracováním účetních závěrek, a to nejen podle českých předpisů. Nabízíme poradenství v oblasti transformace tuzemských závěrek na vykazování podle IFRS nebo US GAAP, poradenství při zavádění účtování podle IAS/IFRS či US GAAP.

Zavádění elektronických archivů, elektronický oběh účetních dokladů

Také Vás trápí změť papírů a šanonů, ve kterých nemůžete nic najít?

Ve spolupráci s přední německo - českou softwarovou firmou v oblasti správy dokumentů nabízíme ojedinělý software pro vedení účetnictví zcela v elektronické formě. Systém splňuje veškeré zákonné požadavky. Součástí je i elektronický archivační systém a dále jím může být i systém workflow - řízení oběhu elektronických dokumentů a týmové práce.

Pomůžeme Vám vypořádat se s neustále narůstajícím množstvím papírových i elektronických dokumentů a informací! Jsme Vaším spolehlivým partnerem odpovědným za činnosti a procesy systému správy dokumentů a spisové služby.

Ekonomické služby

 • Asistence při podnikových kombinacích
 • Poradenství při zpracovávání záměrů na získání investičních pobídek
 • Semináře k vybraným účetním a daňovým problémům
 • Finanční analýzy, rozbory, zpracování podkladů pro úvěry
 • Výběry a posouzení uchazečů o práci účetní ve Vaší firmě
 • Ve spolupráci s našimi partnery zajistíme právní a auditorské služby
 • Zprostředkujeme také služby oceňování nemovitostí a oceňování podniku

Zastupování klienta před správcem daně a dalšími státními úřady

Také jste se již setkali s agresivním přístupem úřadů? Probíhala Vaše finanční kontrola podle předem připraveného scénáře, aniž byly zohledněny Vaše námitky? Zkomplikovali jste si pozdější obranu proti daňovým výměrům svým neuváženým vysvětlením? Čekali jste neúměrně dlouho na vrácení nadměrného odpočtu?

Víte, že úřady často samy v řízení porušují zákony a vyžadují plnění povinností, které zákon neukládá? Spolupráce s daňovým poradcem při daňové kontrole i vytýkacím řízení snižuje rizika nepříznivých dopadů na daňový subjekt.

Povedeme Vaši daňovou kontrolu tak, abyste nebyli zkráceni na svých zákonných právech. Zpracujeme pro Vás odvolání proti rozhodnutím a platebním výměrům finančních úřadů. Doporučíme a připravíme další opravné prostředky v oblasti daní a obdobných dávek. Ve spolupráci s partnerskou advokátní kanceláří zastupujeme klienty při žalobách ve správním soudnictví proti nezákonným postupům a rozhodnutí správců daně.